Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten downloaden die speciaal gemaakt zijn als onderbouwing van de vergunningsaanvragen bij de provincie Friesland en de gemeente Terschelling zoals het ecologisch rapport (de Voortoets), het inrichtingsplan en o.a de ontwerpprincipes van Staatsbosbeheer en meer.

Ecologisch rapport: De aanleg van een duurzame natuurgolfbaan op Terschelling, een voortoets. P.J.Zumkehr (PDF)
Coalitieakkoord Gemeente Terschelling
Brief aan gemeenteraad met Intentie bereidheid SBB (word doc)
Om een duurzame natuurbaan aan te leggen en te onderhouden is er een waarborg nodig.(PDF)
Berekening water balans van de natuurbaan  door NLadviseurs. (PDF)
Inrichtings en natuurontwikkelplan de”Hoge Duinen”
De kaart van het natuurontwikkelplan de ”Hoge duinen”
Detailkaart van de Par 3-baan