FAQ’s

Waarom een golfbaan op Terschelling?  Wat houdt het plan nu eigenlijk in? Kan ik met mijn paard(en wagen) nog wel door het gebied?  Blijft het gebied openbaar toegankelijk ? Hier krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom een golfbaan op Terschelling ? Er is een grote eilander behoefte aan een golfbaan. Met meer dan 200 leden is de golfclub een van de grootste verenigingen van het eiland.

Met deze unieke natuurbaan wordt ook een doelgroep benaderd die anders niet naar Terschelling zou komen. Er zijn meer dan 370.000 golfers in Nederland, waarmee golf na voetbal en tennis de 3e sport is. Golf is voor jong en oud, voor vrouwen en voor mannen en kan ook gespeeld worden tot zeer hoge leeftijd. Hiermee wordt dus een ruime doelgroep benaderd. De economische spil op het eiland zal hiermee extra worden gestimuleerd.

                          

Wie zijn de initiatiefnemers? De stichting Natuurgolfbaan Terschelling i.s.m. de golfclub Terschelling. De stichting is ontstaan uit de wens voor golfen op Terschelling. Staatsbosbeheer heeft zich als partner aangesloten waarna dit unieke natuur ontwikkelplan is voortgekomen. Kijk ook eens op de website van SBB www.hogeduinenterschelling.nl

Wat houdt het plan in. Een 9 holes natuurbaan en een korte 9 holes oefenbaan (par 3). Het verbeteren van de padenstructuur voor: ruiters wandelaars en fietsers. En het vergroten van de natuurwaarden. In het inrichtingsplan van NL-adviseurs kunt u de details verder bekijken.

Waar ligt de baan? Op en naast het oude voetbalveld bij het zwembad. Tussen het fietspad en de Tiger stelling. Hieronder een afbeelding van het toenmalige zoekgebied. In dit gebied is gezocht naar locaties waar de golfsport het best beoefend kan worden en er natuurwinst valt te behalen.

 

Hoe veel ruimte neemt het golfen in? Het eigenlijke speelgedeelte is ongeveer 14 ha. Dit zijn de afslagpunten (de tee boxen), de greens en het speelvlak(de fairway) dat bestaat uit Terschellinger hei en schraal grasland. De rest van het totaalplan zal een natuurverbetering en omvorming naar een soortenrijk gebied zijn

Blijft het gebied openbaar toegankelijk ? Ja . Alle vormen van het huidige gebruik blijven mogelijk.  Er komen dan ook geen hekken omheen en het gebied blijft gewoon open.

Kan ik met mijn paard(en wagen) door het gebied? Ja. Wij hebben in het ontwerp rekening gehouden met alle aanwezige gebruikers. Een voorwaarde bij het ontwerp is dat het huidige recreatief gebruik veilig kan plaatsvinden. In het ontwerp is er zorgvuldig gekeken naar de wensen van de huidige recreatieve gebruiker. Dit is een duidelijke opdracht vanuit de gemeente en Staatsbosbeheer. In het inrichtingsplan wordt er dieper ingegaan en vindt u ook de padenkaarten.

Wie komen er naar een natuur golfbaan? De zogeheten vrije golfer. Dit zijn golfers die speciaal naar het eiland komen om deze unieke baan te bezoeken. Maar zeker ook de huidige gasten zullen deze buitenactiviteit waarderen alsmede de eilanders zelf.

Wat kost een rondje golfen ? De baan wordt door een stichting aangelegd die geen winstoogmerk heeft. Dus de kosten zullen zo laag mogelijk blijven.

Op welke wijze draagt dit plan bij aan het vergroten van de natuurwaarden. Het huidige soortenarm dennenbos maakt deels plaats voor een soortenrijk duingebied. Het plan is zo ontworpen dat de aanwezige hoge natuurwaarden worden vermeden. Door het aanleggen van een echte natuurbaan zoals in het ontwerp te zien is zal het plan een bijdrage leveren aan de uitbreidingsdoelen van Natura2000. De kwaliteit van de natuur gaat er dus op vooruit. In het ecologische rapport van dhr. Zumkehr kunt u lezen aan welke voorwaarden het ontwerp moet voldoen.

Komt er nieuwe Horeca bij?  Nee. Een duidelijke opdracht van de gemeente is dat er geen clubhuis tbv de horeca mag worden bijgebouwd. Het clubhuis zal worden ondergebracht in de aanwezige bebouwing aan de Sportlaan. De hier aanwezige hoteleigenaar is erg enthousiast om met ons mee te denken.

Op het oude voetbalveld komt de Par3 baan. Hoe zit dat met het trapveldje? Er kan nog steeds worden gevoetbald. Er komt een nieuw trapveldje met doelen. Op de pagina ontwerp kunt u vinden waar het veldje komt te liggen.

Wanneer gaat er gegolfd worden? Dat is geheel afhankelijk van de snelheid van de natuurlijke ontwikkeling van de terreinen waarop gegolfd gaat worden. Tenminste de eerste vier jaar heeft de natuur de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Pas daarna kan er gegolfd worden. Wel kan er al vanaf jaar 2 gegolfd worden op de korte PAR 3 baan.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u met de stichting in gesprek dan horen wij dat graag.